Lielā BIM skaitīšana
PĒTĪJUMS PAR BŪVNIECĪBAS NOZARES DIGITALIZĀCIJU LATVIJĀ
 .