Kas ir Lielā BIM skaitīšana?

 • online pētījums par būvniecības nozares digitalizāciju un BIM’izāciju Latvijā
 • aptauja paredzēta visiem uzņēmumiem, uzņēmējiem, organizācijām, kas ir Latvijas būvniecības tirgus dalībnieki

Aptaujas nepieciešamības pamatojums

 • Digitalizācija būvniecības nozarē ir iekļauta kā viena no galvenajām prioritātēm «Latvijas Būvniecības nozares attīstības stratēģijā 2017. – 2024.gadam»
 • neskaidra esošā kopējā situācija saistībā ar digitalizācijas un BIM’izācijas pakāpi nozarē
 • Sadrumstalota organizāciju vide būvniecības jomā Latvijā
 • atšķirīga tirgus dalībnieku digitalizācijas un BIM’izācijas pakāpe
 • alternatīva pētījuma neesamība

Aptaujas mērķis

 • apzināt esošo situāciju būvniecības digitalizācijas un BIM’izācijas jomā
 • saprast būvniecības tirgus dalībnieku nostāju digitalizācijas jautājumos
 • apzināt esošo tirgus dalībnieku attīstības pakāpi
 • apzināt galvenos digitalizācijas attīstības riskus
 • apzināt esošās barjeras un digitalizācijas kavēšanās iemeslus
 • noteikt prioritāros virzienus turpmākai attīstībai digitalizācijas un BIM’izācijas jomā

Aptaujas norises laiks

 • Aptauju plānots veikt no 28.12.2018
 • Aptauju plānots veikt elektroniski, tam izmantojot īpaši izveidotu interneta vietni lielabimskaitisana.lv