Kas ir BIM?

Building information modeling (BIM) – būves informācijas modelēšana ir process, kas iekļauj būves fizisko un funkcionālo raksturīgo pazīmju digitālā attēlojuma veidošanu un pārvaldību.

Sīkāk par BIM- http://www.bimsolutions.lv


BIM ir datnes (bieži, bet ne vienmēr, īpašnieku formātos un satur īpašnieku datus), kas var tikt apmainītas vai pārraidītas tīklā, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz būvi. Patlaban BIM programmatūru lieto individuālās personas, uzņēmumi un valsts iestādes, kas plāno, projektē, konstruē, apkalpo un uztur visdažādākās fiziskās infrastruktūras, kā, piemēram, ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, gāzes, atkritumu un komunikāciju aprīkojumu, ceļus, tiltus un ostas, ēkas, dzīvokļus, skolas un veikalus, ofisus, rūpnīcas, noliktavas un cietumus.


Ar BIM iespējams izveidot uzticamu ēkas digitālo attēlojumu lēmumu pieņemšanai, augstas kvalitātes būvniecības dokumentu veidošanai, celtniecības plānošanai un veiktspējas prognozēšanai, un izmaksu aprēķināšanai. Iespēja piekļūt visjaunākajai informācijai integrētā digitālajā vidē ļauj arhitektiem, inženieriem, būvniekiem un īpašniekiem gūt skaidru, visaptverošu redzējumu par visiem viņu projektiem, kā arī iespēju pieņemt informētus lēmumus ātrāk.Aptauja ir noslēgusies! Paldies visiem, kuri piedalījās!