Aptaujas sadarbības partneri

Šī aptauja ir veidota, sadarbojoties dažādiem uzņēmumiem, valsts iestādēm un organizācijām, lai kopīgiem spēkiem apzinātu esošo situāciju Latvijas būvniecības tirgū.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai identificētu vājos punktus un problemātiskās jomas ceļā uz būvniecības tirgus digitalizāciju, kas palīdzēs ievērojami celt Latvijas uzņēmumu konkurences paaugstināšanā.
Aptaujas informatīvie partneri